Кодекс етики та поведінки

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Президія Української Федерації

                                                                                 фігурного катання на ковзанах

                                                                                 Протокол №2 3 листопада 2023р.

 

                                                            КОДЕКС 

                                             етики та поведінки членів

                       Української федерації фігурного катання на ковзанах

                                                 І. Загальні положення

Кодекс етики та поведінки членів Української Федерації фігурного катання на ковзанах розроблено у відповідності з положеннями Конституції України, Олімпійської хартії Міжнародного Олімпійського Комітету та Конституції Міжнародної Спілки Ковзанярів. В основу його покладено загальноприйняті моральні засади, принципи та норми Української Держави, Правила та Комюніке Міжнародної Спілки Ковзанярів, Статут Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

Кодекс представляє собою сукупність загальних принципів професійної етики та основних правил поведінки членів УФФК.

Кожному члену УФФК рекомендується ознайомитись з положеннями Кодексу та керуватись ним у процесі своєї діяльності у Федерації та дотримуватися його.

Метою Кодексу є узагальнення етичних норм та установлення правил поведінки членів Федерації: тренерів, спортсменів, їх батьків, суддів, директорів спортивних шкіл, членів Президії та інших членів УФФК для гідного виконання ними професійної та громадської діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету членів УФФК та забезпеченню єдиних норм їх поведінки на міжнародному та національному рівнях.

Кодекс передбачає дотримання правил поведінки та етичних норм спортсменів, тренерів, суддів та представників команд відповідно з діючою Конституцією МСК та є основою для формування належної моралі у Федерації, поважного відношення до своєї професійної та громадської діяльності в суспільній свідомості, а також виступає як інститут суспільної свідомості  і моральності членів УФФК та їх самоконтролю.

Знання та дотримання членами УФФК положень Кодексу є одним з критеріїв оцінки їх поведінки.

              ІІ. Основні принципи та правила поведінки членів Федерації

Основні принципи поведінки членів УФФК є основою їх поведінки в Федерації, вони усвідомлюють свою відповідальність перед державними, національними та міжнародними спортивними об’єднаннями та повинні:

-виконувати свої обов’язки сумлінно, на високому професійному рівні з метою забезпечення ефективної діяльності Федерації;

-виконувати свою діяльність в межах повноважень діяльності Федерації;

-не віддавати переваги спортивним організаціям чи групам громадян, бути незалежними від впливу окремих громадян, професійних груп чи організацій;

-не чинити дій, пов’язаних з впливом якихось особових, фінансових чи інших інтересів, які перешкоджають сумлінному виконанню професійних обов’язків;

-дотримуватися неупередженості та об’єктивності, які виключають можливість впливу при визначенні спортивного результату на змаганнях національного та міжнародного рівнів;

-відповідно до положень Конституції МСК та Правил МСК. суддям міжнародної категорії та МСК забороняється займатися тренерською діяльністю;

-під час проведення змагань суддям забороняється обговорювати свої оцінки між собою;

-під час проведення змагань, судді не мають право спілкуватись з тренерами та спортсменами, пояснювати свою точку зору, вказувати на допущені помилки спортсменом під час виконання змагальних програм;

-дотримуватися норм професійної етики та правил ділової поведінки;

-проявляти коректність та повагу до членів Федерації та її керівництва;

-утримуватися від поведінки, яка може викликати сумніви у сумлінному виконанні професійних обов’язків, а також уникати конфліктних ситуацій, що шкодять репутації та авторитету Федерації;

-не використовувати свою професійну діяльність у Федерації для вирішення питань особистого характеру;

-дотримуватися правил публічних виступів та надання службової інформації;

-поважно відноситись до діяльності засобів масової інформації та сприяти наданню вірогідної інформації;

-членам  Виконкому та Президії сприяти створенню доброго морально-психологічного мікроклімату у Федерації, рекомендується бути зразком професіоналізму та бездоганної репутації.

Рекомендується утримуватися від грубості, упереджених зауважень, висування неправомірних, незаслужених обвинувачень. Керівникам спортивних шкіл, тренерам, спортсменам та їх батькам коректно поводитись при вирішенні переходу спортсмена з однієї школи до іншої, від одного тренера до іншого.

При проведенні навчально-тренувальних занять тренерам утримуватись від грубої поведінки зі спортсменами, грубих реплік, образливих зауважень;

Паління допускається тільки в спеціально призначених місцях, забороняється палити тренерам, суддям під час проведення тренувань та змагань на льодових майданчиках та приміщеннях спортивної споруди.

Членам Федерації рекомендується бути чемними, доброзичливими, коректними, уважними один до іншого, допомагати в тренувальній та змагальній діяльності, тим самим сприяти встановленню ділових взаємовідносин та конструктивному співробітництву в Федерації.

У разі порушення положень Кодексу, члену Федерації на засіданні Президії Федерації виноситься  зауваження, попередження та застосовуються інші санкції відповідно до Статуту УФФК.