Положення про тренерську Раду

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                Президія Української Федерації фігурного катання на ковзанах

                                                                           Протокол № 2 від 3 листопада2023р.

 

                                                            ПОЛОЖЕННЯ

          Про тренерську Раду Української Федерації фігурного катання на ковзанах

                                                    І Загальні положення

Тренерська Рада Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі-тренерська Рада ) створюється Президією Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі – Федерація) як постійний консультативний орган для розгляду питань, пов’язаних з підготовкою та участю спортсменів Федерації у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях та прийняття рішень щодо діяльності національної збірної команди Федерації.

Тренерська Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Статутами Міжнародної спілки ковзанярів, Федерації, наказами Мінмолодьспорту, іншими нормативно-правовим актами та цим Положенням.

                                    ІІ. Основні завдання тренерської Ради

                                                     Тренерська Рада:

аналізує результати виступів українських фігуристів на міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях;

розглядає та вносить пропозиції щодо персонального складу національної збірної команди України з фігурного катання на ковзанах, у тому числі, кандидатур на посади спортсменів-інструкторів із дотриманням вимог, затвердженої в установленому порядку, системи комплектування національних збірних команд з видів спорту;

розглядає та вносить пропозиції щодо формування Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та календарного плану Федерації;

розробляє систему відбору до національної збірної команди для участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та календарного плану Федерації;

розробляє технічні вимоги та надає пропозиції до положення (регламенту) про проведення всеукраїнських спортивних змагань юних фігуристів;

розробляє кваліфікаційні вимоги до Єдиної спортивної класифікації України;

розглядає цільові програми підготовки та річні індивідуальні плани підготовки спортсменів національної збірної команди України з фігурного катання на ковзанах до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, інших офіційних міжнародних спортивних змаганнях;

розглядає та надає пропозиції до складу офіційної делегації національної збірної команди України для участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях з фігурного катання на ковзанах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, календарного плану Федерації згідно з вимогами затвердженої системи відбору;

надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу у закладах фізичної культури та спорту;

створює робочі органи, комітети, комісії тощо за основними напрямками діяльності.

                                            ІІІ. Права тренерської Ради

                                                   Тренерська Рада:

сприяє одержанню тренерами спеціальної освіти, проходженню в установленому порядку підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації;

аналізує результати етапних комплексних обстежень та тестування спортсменів, аналізує динаміку їх функціональних можливостей;

здійснює виховну роботу серед спортсменів, дбає про здоровий морально-психологічний клімат у команді;

розглядає питання щодо дотримання членами національної збірної команди законодавства України, положень міжнародних нормативних актів в сфері фізичної культури і спорту (Положення Олімпійської хартії), статутів Міжнародної Спілки Ковзанярів, Федерації, правил змагань з фігурного катання, антидопінгових вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, міжнародних стандартів ВАДА – “Заборонений список”, міжнародний стандарт ВАДА з терапевтичного використання заборонених речовин та методів і міжнародний стандарт ВАДА з тестування та приймає рішення щодо санкцій за порушення вищезазначених норм та вимог;

порушує клопотання про призначення спортсменам, тренерам, іншим фахівцям почесних звань;

здійснює заходи щодо соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців.

                                  ІV. Організація роботи тренерської Ради

Формою роботи тренерської  Ради є засідання, що проводяться за рішенням її Голови, а в разі його відсутності – заступником.

До тренерської Ради входять тренери національної збірної команди України, які безпосередньо здійснюють підготовку спортсменів національної збірної команди. Тренерську Раду очолює Голова.

Персональний склад тренерської Ради затверджується  Президією Федерації за пропозицією Голови тренерської Ради.

Засідання можуть проводитись за безпосередньої участі членів тренерської ради так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Засідання тренерської Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів тренерської Ради.

За рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення тренерської Ради оформлюється протоколом засідання, який підписується Головою тренерської Ради.

 

Голова тренерської Ради                                  

Української федерації фігурного

катання на ковзанах                                                                  Марина АМІРХАНОВА