Положення про відкріплення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президіум Української Федерації

фігурного катання на ковзанах

Протокол №    від __2024 року

ПОЛОЖЕННЯ

про надання дозволу спортсменам, членам Української Федерації фігурного катання на ковзанах, представляти інші Федерації – члени Міжнародної Спілки Ковзанярів на міжнародних змаганнях.

І. Загальні положення.

Цей порядок розроблений з метою врегулювання питань пов’язаних із переходом спортсменів Української Федерації фігурного катання на ковзанах до інших федерацій – членів Міжнародної Спілки Ковзанярів (далі – МСК) для участі у міжнародних та національних спортивних змаганнях.

Порядок розроблено відповідно до правила 109 Конституції Міжнародної Спілки Ковзанярів.

ІІ. Участь у чемпіонатах МСК, заходах МСК

та міжнародних спортивних змаганнях.

В Чемпіонатах МСК, заходах МСК та міжнародних спортивних змаганнях, можуть брати участь тільки спортсмени, які є членами відповідної Федерації – члена МСК.

Заявку на участь можна подати лише через Федерацію – члена МСК.

Для участі в зимових Олімпійських та зимових Юнацьких Олімпійських іграх застосовуються положення Олімпійської хартії та її правил.

 1. а) Спортсмен може представляти тільки Федерацію – члена МСК країни, громадянином якої він є, або в якій він проживає щонайменше один рік.

б) У парному катанні та танцях на льоду лише один партнер повинен виконати вимоги, зазначені в пункті 2.а). Інший партнер, однак, має бути громадянином або резидентом країни Федерації – члена МСК.

в) Спортсмен, який брав участь у будь-якому Чемпіонаті МСК, заходу МСК та/або Міжнародному спортивному змаганні за будь-яку Федерацію –члена МСК, і який має намір представляти в майбутньому іншу Федерацію –члена МСК, повинен отримати дозвіл (відкріплення) від останньої Федерації – члена МСК, яку він раніше представляв.

Згідно правила 109 Конституції МСК такий спортсмен може представляти відповідну Федерацію – члена МСК на Міжнародних спортивних змаганнях, заходах МСК та Чемпіонатах МСК лише після закінчення 12 (дванадцять) місяців після того, як спортсмен представляв будь-яку іншу Федерацію – члена МСК в будь-якому з таких змагань з моменту останнього виступу, але з урахуванням діючих правил отримання дозволу (відкріплення) від Федерації, яку він представляв раніше, тобто Українську федерацію фігурного катання на ковзанах та чинного Положення про надання дозволу спортсменам, членам Української Федерації фігурного катання на ковзанах, представляти інші Федерації (див. розділ ІІІ).

г) В командах з синхронного катання до 25% (чотири спортсмени в команді з шістнадцяти спортсменів, та три спортсмена у команді з дванадцятьма спортсменами) можуть бути членами Федерації – члена МСК, відмінним від тієї, за яку змагається Команда, за умови, що вони мають відповідний дозвіл Федерації – члена МСК, до якого вони належали. До таких спортсменів не застосовуються вимоги про громадянство/резиденцію, зазначені в пункті 2.а), і період очікування відповідно до пункту 2.в). Альтернативи не включаються для розрахунку пропозицій в процентах.

Спортсмени, які представляють Федерацію – члена МСК країни, громадянство якої вони не мають (крім членів команд з Синхронного катання на ковзанах у розмірі до 25% відповідно до пункту 2.г), та спортсменів, які виступали на будь-якому Чемпіонаті МСК, заході МСК та/або міжнародних та національних спортивних змаганнях раніше і мають намір представляти іншу Федерацію – члена МСК в майбутньому, можуть зробити це тільки після отримання через Федерацію – члена МСК, яку вони мають намір представляти, Сертифікату Дозволу від Секретаріату МСК.

 1. Протягом сезону ( який починається з 1 липня відповідного року по 30

червня наступного року) спортсмен може представляти тільки одну Федерацію – члена МСК на всіх Чемпіонатах МСК, заходах МСК, міжнародних та національних спортивних змаганнях. Це також стосується спортсменів, які змагаються у кількох спортивних дисциплінах МСК.

Це положення також застосовується до членів команд Синхронного катання під 25%-ною квотою згідно з пунктом 2.г.) вище.

 1. Якщо особливі обставини цього вимагають, Рада МСК уповноважена

тимчасово відхилити вимоги до громадянства/місця проживання, та/або дозволити період очікування згідно з пунктами 2.а) та г) вище.

У виняткових випадках Рада МСК може сама заявити спортсмена до конкретного Заходу. Спортсмен, якого заявлено від МСК, не враховується в квоту країни свого громадянства чи місця проживання.

 1. Рада МСК може відхилити заявку від Федерації – Члена МСК на

отримання Сертифікату Дозволу для будь-якого спортсмена, навіть якщо формальності та вимоги, зазначені в цих Правилах, були виконані, якщо, на думку Ради МСК, надання такої заявки суперечить спортивному духу (наприклад, якщо Федерація – Член МСК намагається “імпортувати” кількох спортсменів з іноземним громадянством, зокрема, коли такі спортсмени повинні скласти нову національну команду або її значну частину такої Федерації – Члена МСК).

ІІІ. Документи, що подаються для розгляду.

Українська Федерація фігурного катання на ковзанах розглядає питання про надання дозволу спортсмену/спортсменам представляти іншу Федерацію – члена МСК при наявності наступних документів та подання їх до Президії УФФК до 1-го травня поточного року.

 1. Для спортсмена/спортсменів – членів національної збірної команди

України (основного складу, кандидатів або резерву):

лист-клопотання від Федерації – члена МСК, яку має намір представляти спортсмен;

копія закордонного паспорту спортсмена/спортсменів;

заява спортсмена або його батьків (у разі якщо спортсмен є неповнолітнім) з обґрунтуванням причин переходу;

довідка або документ, що підтверджує зміну громадянства або про переїзд на тимчасове або постійне місце проживання до країни, Федерацію якої спортсмен має намір представляти;

погодження особистого тренера спортсмена/спортсменів;

погодження директора спортивної школи/керівника закладу фізичної культури, до групи якої був/були зарахований/зараховані спортсмен/спортсмени;

 1. Для спортсмена/спортсменів, який/які брали участь у Всеукраїнських

або міжнародних змаганнях не менш одного сезону:

лист-клопотання від Федерації – Члена МСК, яку має намір представляти спортсмен;

копія закордонного паспорту спортсмена/спортсменів;

довідка або документ, що підтверджує зміну громадянства або про переїзд на тимчасове або постійне місце проживання до країни, Федерацію якої спортсмен має намір представляти;

заява спортсмена або його батьків (у разі якщо спортсмен є неповнолітніми) з обґрунтуванням причин переходу;

погодження особистого тренера спортсмена/спортсменів;

погодження директора спортивної школи/керівника закладу фізичної культури, до групи якої був/були зарахований/зараховані спортсмен/спортсмени;

 1. Для спортсмена/спортсменів, який/які не брали участь у всеукраїнських

або міжнародних змаганнях, але зараховані до учбової групи спортивної школи/закладу фізичної культури:

лист-клопотання від Федерації – Члена МСК, яку має намір представляти спортсмен;

копія закордонного паспорту спортсмена/спортсменів;

заява спортсмена або його батьків (у разі якщо спортсмен є неповнолітніми) з обґрунтуванням причин переходу;

погодження особистого тренера спортсмена/спортсменів;

погодження директора спортивної школи/керівника закладу фізичної культури, до групи якої був/були зарахований/зараховані спортсмен/спортсмени;

 1. Для спортсмена/спортсменів, яки/які не брали участь у Всеукраїнських

або міжнародних змаганнях, не були зараховані до груп спортивної школи/ закладу фізичної культури:

лист-клопотання від Федерації – Члена МСК, яку має намір представляти спортсмен;

копія закордонного паспорту спортсмена/спортсменів;

довідка або документ, що підтверджує про переїзд на тимчасове або постійне місце проживання до країни, Федерацію якої спортсмен має намір представляти;

заява спортсмена або його батьків (у разі якщо спортсмен є неповнолітніми) з обґрунтуванням причин переходу.

 1. Для спортсмена/спортсменів який/які народився/народилися в інших

країнах, не брали участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, але мають громадянство України:

лист-клопотання від Федерації – Члена МСК, яку має намір

представляти спортсмен;

копія закордонного паспорту спортсмена/спортсменів;

довідка або документ, що підтверджує про переїзд на тимчасове або постійне місце проживання до країни, Федерацію якої спортсмен має намір представляти;

заява спортсмена або його батьків (у разі якщо спортсмен є неповнолітніми) з обґрунтуванням причин переходу.

 1. IV. Терміни видачі дозволу спортсмену/спортсменам

від Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

 1. Для спортсмена/спортсменів – членів національної збірної команди

України (основного складу, кандидатів або резерву), який/які отримували фінансування від Держави або УФФК – 1 – 3 роки;

 1. Для спортсмена/спортсменів – членів національної збірної команди

України (основного складу, кандидатів або резерву), який/які не отримували фінансування від бюджетних установ та організацій або УФФК але зараховані до учбової групи спортивної школи/закладу фізичної культури–1 – 2 роки;

 1. Для спортсмена/спортсменів, який/які брали участь у Всеукраїнських

або міжнародних змаганнях та зараховані до учбової групи спортивної школи/закладу фізичної культури – до 1 року.

 1. Для спортсмена/спортсменів, який/які не брали участь у

Всеукраїнських або міжнародних змаганнях та не зараховані до учбової групи спортивної школи/закладу фізичної культури – термін визначається в індивідуальному порядку.

 1. Для спортсмена/спортсменів який/які народився/народилися в інших

країнах, не брали участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, але мають громадянство України, заяви розглядаються у робочому порядку.