Про суддівську колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президія Української Федерації  фігурного катання на ковзанах «15» грудня 2023 р.

Протокол № 3

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Суддівський Технічний Комітет Української Федерації

фігурного катання на ковзанах

І. Загальні положення.

Це Положення розроблене відповідно до правил Міжнародної Спілки Ковзанярів (далі – МСК) та визначає структуру Суддівського Технічного Комітету та умови і порядок присвоєння наступних суддівських звань:

 • Суддя з фігурного катання на ковзанах/танців на льоду
 • Технічний Контролер з фігурного катання на ковзанах/танців на льоду
 • Технічний Спеціаліст з фігурного катання на ковзанах.танців на льоду

Звання «Суддя з фігурного катання на ковзанах/танців на льоду» (далі – Суддя) засновано з метою визначення кваліфікації спортсменів України на змаганнях різного рівня.

Звання «Технічний Контролер з фігурного катання на ковзанах/танців на льоду» (надалі Технічний Контролер» засновано з метою визначення технічного рівня спортсменів України на змаганнях різного рівня.

Звання «Технічний Спеціаліст з фігурного катання на ковзанах/танців на льоду» (далі «Технічний Спеціаліст») засновано з метою визначення технічного рівня спортсменів України на змаганнях різного рівня.

Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, що виконується на добровільних засадах.

Суддями/Технічними Контролерами/Технічними Спеціалістами можуть бути громадяни України, які мають відповідну кваліфікацію, виявили бажання брати участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи можуть залучатися спортсмени, тренери та аматори спорту, якщо це не суперечить Кодексу Етики УФФК та МСК.

Призначення Суддів/Технічних Контролерів /Технічних Спеціалістів на змагання залежить від рівня їх підготовленості та здійснюється безпосередньо Президією УФФК за поданням Суддівського Технічного комітету.

Суддя/Технічний Контролер/Технічний Спеціаліст повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, неадекватності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді спортивного руху.

В суддівстві змагань Всеукраїнського рівня тренери, спортсмени яких беруть участь у змаганнях, не мають права виконувати обов’язки Судді/ Технічного Контролера/Технічного Спеціаліста у тому виді змагань, в якому, безпосередньо, беруть участь їх вихованці або особи, стосунки з якими суперечать правилу «конфлікт інтересів» відповідно до Кодексу Етики УФФК та МСК.

ІІ. Класифікація Суддів.

Встановлюються такі категорії суддів з фігурного катання на ковзанах та танців на льоду:

– Суддя першої категорії,

– Суддя Національної категорії,

– Рефері Національної категорії

– Суддя міжнародної категорії.

– Рефері міжнародної категорії

ІІІ. Класифікація Технічних Контролерів та Спеціалістів.

 Встановлюються такі категорії та звання спеціалістів з фігурного катання на ковзанах та танців на льоду:

-Технічний Контролер Національної категорії

-Технічний Спеціаліст Національної категорії

-Технічний Контролер міжнародної категорії

-Технічний Спеціаліст міжнародної категорії

 1. Порядок присвоєння суддівських категорій.

Право присвоєння суддівських категорій надається:

 • Суддя першої категорії – Президії відокремленого підрозділу УФФК за поданням суддівської Колегії первинної організації;
 • Суддя Національної категорії – Президії УФФК за поданням Суддівського Технічного Комітету УФФК;
 • Рефері Національної категорії – Президії УФФК за поданням Суддівського Технічного комітету УФФК;
 • Суддя міжнародної категорії – МСК за рішенням Президії УФФК та подальшим поданням УФФК;
 • Рефері міжнародної категорії – МСК за рішенням Президії УФФК та подальшим поданням УФФК;

Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються Суддівським Технічним Комітетом УФФК. Присвоєння суддівських категорій оформлюється відповідними наказами УФФК. Для присвоєння суддівських категорій до Президії УФФК подаються наступні документи:

 • для присвоєння категорії «Суддя першої категорії» – витяг з протоколу відповідних змагань, рішення суддівської Колегії відокремленого підрозділу УФФК.
 • для присвоєння звання «Суддя Національної категорії» та «Рефері Національної категорії» – витяг з протоколу відповідних змагань, рішення Суддівського Технічного Комітету УФФК.
 1. Порядок присвоєння звання «Технічний Контролер»

та «Технічний Спеціаліст».

Право присвоєння звання «Технічний Контролер» та «Технічний Спеціаліст» надається:

 • Технічний Контролер Національної категорії – Президії УФФК за поданням Суддівського Технічного Комітету УФФК;
 • Технічний Спеціаліст Національної категорії – Президії УФФК за поданням Суддівського Технічного комітету УФФК;
 • Технічний Контролер міжнародної категорії – МСК за рішенням Президії УФФК та подальшим поданням УФФК;
 • Технічний Спеціаліст міжнародної категорії – МСК за рішенням Президії УФФК та подальшим поданням УФФК;

Для присвоєння звання «Технічний Контролер» або «Технічний Спеціаліст» до Президії УФФК подаються наступні документи:

 • витяг з протоколу відповідних змагань;
 • рішення Суддівського Технічного Комітету УФФК;

Присвоєння звання «Технічний Контролер» або «Технічний Спеціаліст» оформлюється відповідними наказами УФФК.

 1. Вимоги до присвоєння суддівських категорій.

Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання наступних вимог:

 • Суддя першої категорії – особам, яким на 1 січня поточного року виповнилось 16 років, та які взяли участь у суддівському семінарі.

Суддя Національної категорії – особам, які відповідають наступним вимогам:

 • мають першу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х сезонів після її присвоєння та стаж безпомилкового суддівства не менше двох попередніх сезонів;
 • мають практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного або міського рівня або 5-ти Всеукраїнських змагань;
 • участі у Національному або міжнародному суддівському семінарі.

Рефері Національної категорії – особам, які відповідають наступним вимогам:

 • мають Національну суддівську категорію, стаж суддівства не менше 2-х сезонів після її присвоєння та стаж безпомилкового суддівства не менше одного попереднього сезону;
 • мають практику суддівства на посаді Рефері не менше 3-х обласних або міських змагань;
 • участі у Національному або міжнародному суддівському та/або Рефері семінарі.
 • Вимоги до присвоєння звання «Технічний Контролер» «Технічний Спеціаліст».

Звання «Технічний Контролер Національної категорії» присвоюється за умов виконання настурних вимог:

 • Технічний Контролер з одиночного, парного катання або танців на льоду має бути суддею Національної категорії у відповідному виді не менше 3-х років;

 Звання «Технічний Спеціаліст Національної категорії» з одиночного, парного катання або танців на льоду присвоюється за умов виконання таких вимог:

 • Технічними Спеціалістами Національної категорії можуть бути особи, яким виповнилося 18 років на 1 січня поточного року, хто у минулому був атлетом з фігурного катання на ковзанах, або є діючим тренером з фігурного катання на ковзанах;
 • Технічний Спеціаліст повинен пройти спеціальний технічний семінар з відповідного виду фігурного катання, або взяти участь у не менш ніж 5-ти Національних змаганнях різного рівня в якості стажера;
 • взяти участь у Національному або міжнародному суддівському семінарі.
 • Права та обов’язки Суддів, Технічних Контролерів та Технічних Спеціалістів.

Суддя/ Технічний Контролер /Технічний Спеціаліст має право:

 • судити змагання;
 • проводити семінари та інструктажі за дорученням Суддівського Технічного Комітету УФФК.

Суддя/Технічний Контролер /Технічний Спеціаліст зобов’язаний:

 • досконало знати правила змагань, сурово та об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню Всеукраїнських змагань на високому організаційному рівні;
 • дисципліновано та толерантно представляти Україну на міжнародних змаганнях, семінарах, будь-яких заходах тощо.
 • беззаперечно дотримуватись Конституції МСК, Коду Етики МСК Статуту УФФК та Кодексу Етики УФФК;
 • постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, передавати свої знання та досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі Суддівського Технічного Комітету УФФК, в роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів;
 • завжди бути витриманим, ввічливим та дисциплінованим. У колективі спортсменів, тренерів та суддів він повинен користуватися повагою та авторитетом;
 • виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил змагань учасниками, тренерами та представниками команд;
 • бути прикладом дисциплінованості і організованості для учасників, тренерів та представників команд під час проведення змагань;
 • бути в акуратному одязі;
 • бути незалежним від територіального представництва;

До закінчення змагань суддя не має право коментувати/обговорювати результати змагань з тренерами, спортсменами, представниками команд, ЗМІ тощо.

 1. Суддівський Технічний Комітет та його структура.

 Суддівський Технічний Комітет (СТК) з фігурного катання на ковзанах затверджується Президією УФФК за поданням Виконкому УФФК.

Суддівський Технічний Комітет очолює Технічний директор УФФК.

Суддівський Технічний Комітет підпорядковується Виконкому УФФК та Президії УФФК.

Суддівський Технічний Комітет складається з трьох Підкомітетів:

 • Підкомітет із одиночного та парного катання фігурного катання (ПФК);
 • Підкомітет із танців на льоду (ПТ);
 • Експертно-оцінювальний Підкомітет (ЕОП).

Кількісний та поіменний склад кожного Підкомітету затверджується Президією УФФК за поданням Виконкому УФФК.

Члени кожного Підкомітету на своєму першому засіданні обирають Голову Підкомітету та надають кандидатури до Виконкому УФФК.

Обрані Голови Підкомітетів подаються на затвердження Президії УФФК за поданням Виконкому УФФК.

Склад Суддівського Технічного Комітету та його Підкомітетів затверджуються Президією УФФК на 4 роки або до виборної Конференції УФФК.

Склад Суддівського Технічного Комітету та його Підкомітети, у випадку невиконання своїх обов’язків, може бути переформовано за поданням Виконкому та/або за відповідним рішенням Президії УФФК.

 1. Зміст роботи Суддівського Технічного Комітету УФФК.

Суддівський Технічний Комітет працює за планом, який надається до 1 травня поточного року до Виконкому УФФК та затверджується Президією УФФК.

Рішення, які приймаються Суддівським Технічний Комітетом, подаються для затвердження до Виконкому та Президії УФФК.

Суддівський Технічний Комітет:

 • здійснює роботу щодо забезпечення проведення та обслуговування змагань;
 • формує календар Всеукраїнських змагань на поточний сезон;
 • надає для затвердження Президії УФФК пропозиції стосовно призначенню суддів для суддівства міжнародних змагань та Чемпіонатів МСК, пропозиції щодо призначення регіональних Голів організаційних Комітетів Всеукраїнських змагань, зазначених в календарі УФФК на поточний сезон;
 • заслуховує звіти та рапорти регіональних Голів Організаційних комітетів Всеукраїнських змагань про підсумки проведення змагань;
 • організує вивчення практики застосування правил з фігурного катання на ковзанах, обмін досвіду суддівських Колегій і провідних суддів;
 • здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань тощо;
 • розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде облік роботи суддів;
 • розглядає матеріали про пониження категорій суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні провини.
 1. Призначення суддів.

Щорічно, до 1 квітня, Суддівський Технічний Комітет, Експертно-оцінювальний Підкомітет та Виконком розглядають списки суддів, їхню кваліфікацію та якість суддівства у минулому сезоні.

Щорічно, до 15 квітня, Президією УФФК затверджуються списки Суддів/Технічних Контролерів/Технічних Спеціалістів, для участі у іспитах та відповідних суддівських семінарах, які організує МСК та УФФК.

Щорічно, до 1 серпня, Суддівський Технічний Комітет розробляє та надає до Президії УФФК для затвердження наступні документи:

 • проект календаря Всеукраїнських змагань на поточний сезон;
 • проект технічних вимог/правил до Всеукраїнських змагань юних фігуристів;
 • проекти Регламентів Всеукраїнських змагань юних фігуристів, Чемпіонатів України різних вікових груп та змагань розіграшу Кубку України;
 • попередній план-графік проведення суддівських семінарів на поточний сезон;
 • списки суддів для суддівства Всеукраїнських та міжнародних змагань різного рівня та для участі в іспитах та відповідних семінарах.
 • пропозиції щодо призначення суддів на окремі змагання з числа суддів, затверджених для суддівства на поточний сезон.

Щорічно, до 1 вересня, Суддівський Технічний Комітет надає до Президії УФФК пропозиції щодо призначення регіональних Голів Організаційних комітетів Всеукраїнських змагань.

Призначення Рефері, Технічного Контролера та Спеціалістів, операторів вводу даних та операторів відео повтору, комплектування суддівських бригад у видах здійснюється окремо на кожні змагання, та затверджуються Виконкомом УФФК за поданням Суддівського Технічного Комітету.

Поіменний склад суддівських бригад затверджується Суддівським Технічним Комітетом за поданням регіонального Голови організаційного Комітету відповідних змагань.

У разі необхідності для обслуговування Всеукраїнських змагань можуть бути запрошені Рефері, Технічні Контролери та Технічні Спеціалісти, оператори вводу даних, оператори відео повтору та судді з інших країн, поіменний склад яких затверджується Президією УФФК за поданням одного із Технічних Підкомітетів, але не пізніше ніж за 1 місяць до початку змагань.

 • Покарання Рефері/Суддів/Технічних Контролерів/Технічних Спеціалістів.

Якщо Суддя/Технічний Спеціаліст порушує статтю VIII цього Положення або демонструє некваліфіковане суддівство, за вимогою Рефері/Технічного Контролера, він повинен надати письмове пояснення.

Рефері/Технічний Контролер, у свою чергу, коментує пояснення судді та подає його на розгляд до Експертно-оцінювального Підкомітету не пізніше, ніж у триденний термін після закінчення змагань.

Експертно-оцінювальний Підкомітет протягом тижня розглядає пояснення судді з коментарями Рефері/Технічного Контролера та виносить рішення щодо подальшої професійної діяльності судді.

Суддівський Технічний Комітет та Експертно-оцінювальний Підкомітет може не погоджуватися з коментарями/висновками Рефері/Технічного Контролера змагань, якщо так, то рішення СТК буде вирішальним.

Президія УФФК за поданням Суддівського Технічного Комітету може винести Судді/Технічному Спеціалісту зауваження, попередження або відсторонити від суддівства змагань на термін від 1 до 3 років.

В разі порушення статті VIII цього Положення Рефері/Суддею/Технічним Контролером/Технічним Спеціалістом Президія УФФК за поданням Суддівського Технічного Комітету та висновками Експертно-оцінювального підкомітету може винести Рефері/Судді/Технічному Контролеру/Технічному Спеціалісту зауваження, попередження або відсторонити від суддівства змагань на термін від 1 до 3 років.

Рефері/Суддя/Технічний Контролер/Технічний Спеціаліст відсторонений від суддівства змагань Президією УФФК по закінченні терміну відсторонення може відновити свою кваліфікацію за умови проходження відповідного семінару. Відновлення в статусі Рефері/Судді/Технічного Контролера/Технічного Спеціаліста затверджується Виконкомом та Президією УФФК за поданням Суддівського Технічного Комітету.

Будь-які протести приймаються ТІЛЬКИ згідно правила 123 Конституції Міжнародної Спілки Ковзанярів.

Технічний директор                                                    Сергій БАРАНОВ