Правила, які визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з фігурного катання на ковзанах, що проводяться на території України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
24 жовтня 2018 року №4 907
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 року за
№ 1299/32751
Правила
спортивних змагань з фігурного катання на ковзанах
І. Загальні положення
1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення
спортивних змагань з фігурного катання на ковзанах, що проводяться на
території України.
Ці Правила розроблено з урахуванням правил Міжнародної спілки
ковзанярів.
2. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться
змагання з фігурного катання на ковзанах.
2
3. Термін та абревіатури, що вживаються у цих Правилах, означають:
рефері – суддя, який призначається зі складу суддів, затверджених для
суддівства певних змагань;
ВАДА – Всесвітнє антидопінгове агентство;
ГОЕ/GOE – градації оцінювання елемента;
МСК – Міжнародна спілка ковзанярів;
ТВЕ/SOV – таблиця оцінювання елементів;
УФФК – Українська федерація фігурного катання на ковзанах.
Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у
значеннях, наведених у Законі України “Про фізичну культуру і спорт”.
4. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у
змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового
кодексу та Закону України “Про антидопінговий контроль у спорті”.
ІІ. Спортивні змагання
1. Змагання з фігурного катання на ковзанах проводяться з одиночного
катання серед жінок, одиночного катання серед чоловіків, парного катання,
танців на льоду, синхронного катання.
2. Змагання можуть проводитися за наявності на старті не менше трьох
учасників або танцювальних пар, двох пар у парному катанні.
3. До програми зимових Олімпійських ігор включено дисципліни:
1) одиночне катання на ковзанах серед чоловіків;
2) одиночне катання на ковзанах серед жінок;
3) парне катання на ковзанах;
3
4) танці на льоду;
5) командні змагання (одиночне катання на ковзанах серед чоловіків,
одиночне катання на ковзанах серед жінок, парне катання на ковзанах, танці
на льоду).
4. До програми зимових Олімпійських ігор не включається дисципліна
“синхронне катання”.
5. Змагання з одиночного катання серед чоловіків та жінок, парного
катання складається з короткої та довільної програм.
У парному катанні до складу спортивної пари входять жінка і чоловік.
6. Коротка і довільна програми включаються до програми змагань
чемпіонатів України серед спортсменів різних вікових груп та змагань
розіграшу Кубка України.
7. Змагання з танців на льоду складаються з ритмічного танцю або
патерн-танцю та довільного танцю. До складу танцювальної пари входять
жінка і чоловік.
8. Ритмічний і довільний танці включаються до програми всіх
чемпіонатів України різних вікових груп, змагань розіграшу Кубка України.
9. Спеціальні спортивні змагання можуть організовуватися тільки з
довільного катання в одиночному катанні серед жінок та чоловіків та
парному катанні або довільному танці у танцях на льоду.
4
10. За своїм значенням спортивні змагання поділяються на:
1) всеукраїнські, що проводяться відповідно до Положення
(Регламенту) про змагання та включені до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
2) місцеві (в адміністративно-територіальних одиницях, об’єднаних
територіальних громадах, дитячо-юнацьких спортивних школах), які
включені до календарних планів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, об’єднаних
територіальних громад, закладів фізичної культури і спорту та проводяться
відповідно до Положення (Регламенту) про змагання;
3) спеціальні, які проводяться відповідно до Положення (Регламенту)
про змагання за спеціальною програмою і включені до календарного плану
Федерації.
11. За характером проведення спортивні змагання є:
1) особистими, в яких беруть участь троє і більше спортсменів або
танцювальних пар, дві спортивні пари у кожному виді змагань, за
результатами яких визначається тільки особиста першість серед окремих
учасників або пар;
2) командними, в яких беруть участь окремі команди, за результатами
яких визначається лише командна першість;
3) особисто-командними, в яких підбиваються загальні підсумки
особистої першості та виступів команд;
4) кубковими, в яких беруть участь команди спортсменів, що
проводяться, як правило, в декілька етапів.
ІІІ. Положення (Регламент) про змагання
1. Підставою для організації і проведення змагань є Положення
(Регламент) про змагання.
5
2. Положення (Регламент) про змагання визначає умови проведення
змагання і включає такі розділи:
1) цілі і завдання заходу;
2) строки і місце проведення заходу;
3) організація та керівництво заходу;
4) учасники заходу;
5) характер заходу (особисті, командні, особисто-командні);
6) програма проведення змагань;
7) безпека та підготовка місць проведення заходу;
8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;
9) умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення учасників;
10) строки та порядок надання заявок для участі у заході;
11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного
заходу.
3. Положення (Регламент) про змагання розробляється на підставі цих
Правил.
4. Положення (Регламент) про змагання не має суперечити цим
Правилам.
5. Положення про змагання розробляється на календарний рік або (у
разі потреби) на кожний окремий захід та затверджується організатором
цього заходу не пізніше ніж за 2 місяці до початку його проведення
відповідно до Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні
фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затверджених
наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 серпня
2010 року № 2659, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 вересня
2010 року за № 766/18061.
6
6. Умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам спортивних
звань та спортивних розрядів, визначено Положенням про Єдину спортивну
класифікацію України, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту
України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами).
7. Під час проведення спортивних змагань лише з довільного катання в
одиночному катанні серед жінок, чоловіків та парному катанні або
довільного танцю у танцях на льоду вимоги Єдиної спортивної класифікації
України можуть не враховуватися, а учасникам не присвоюються спортивні
розряди та звання.
ІV. Учасники змагань
1. Учасниками змагань можуть бути члени УФФК та спортсмени, які не
є її членами.
2. У разі проведення відкритих змагань до участі допускаються
спортсмени, які є членами національних федерацій, — члени МСК або їх
клубів.
3. До участі у змаганнях допускаються спортсмени:
1) заявлені організацією, до якої вони належать;
2) на підставі допуску до змагань, наданого лікарем після проведення
медичного огляду;
3) за наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), визначеного
пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України “Про страхування”.
7
4. Вікові групи спортсменів:
1) до участі у чемпіонаті України, змаганнях розіграшу Кубка України
та інших всеукраїнських змаганнях серед дорослих допускаються
спортсмени, яким виповнилось 15 років до 01 липня року, що передує
змаганням;
2) до участі у чемпіонаті України та інших всеукраїнських змаганнях
серед юніорів та юніорок в одиночному катанні допускаються спортсмени,
яким виповнилось 13 років, але не виповнилось 19 років до 01 липня року,
що передує змаганням;
3) до участі у чемпіонаті України та інших всеукраїнських змаганнях
серед юніорів та юніорок у парному катанні та танцях на льоду допускаються
спортсмени-юніорки, яким виповнилось 13 років, але не виповнилось 19
років, спортсмени-юніори, яким виповнилось 13 років, але не виповнився 21
рік до 01 липня року, що передує змаганням;
4) до участі у чемпіонаті України та інших всеукраїнських змаганнях
серед юнаків та дівчат в одиночному катанні допускаються спортсмени, яким
виповнилось 10 років, але не виповнилось 14 років до 01 липня року, що
передує змаганням;
5) до участі у чемпіонаті України та інших всеукраїнських змаганнях
серед юнаків та дівчат в танцях на льоду та парному катанні допускаються
спортсмени, яким виповнилось 10 років, але не виповнилось 16 років до 01
липня року, що передує змаганням;
6) у всеукраїнських змаганнях можуть брати участь спортсмени,
молодші за віком у всіх дисциплінах фігурного катання на ковзанах, за
рішенням головної суддівської колегії змагань;
7) до участі у всеукраїнських змаганнях юних фігуристів допускаються
спортсмени за віком, визначеним Положенням (Регламентом) про такі
змагання.
8
5. Учасник змагань зобов’язаний:
1) знати ці Правила та Положення (Регламент) про змагання та
неухильно дотримуватись їх;
2) бути дисциплінованим;
3) виступати в охайному вигляді;
4) мати чіткий запис музичного супроводу програм;
5) через представника команди надати судді з музики музичний
супровід, що містить інформацію про учасника, якому вона належить,
дисципліну та вид програми, розряд або звання та належність до спортивної
організації, не пізніше як за добу до початку змагань;
6) надіслати в електронному вигляді запланований зміст програм
(Content) до головної суддівської колегії змагань не пізніше ніж за 15 днів до
початку змагань. Запланований зміст програм має бути надрукований за
спеціальною формою та з використанням абревіатури елементів програм
згідно з вимогами МСК;
7) своєчасно вийти на старт;
8) залишити льодову арену після закінчення виступу до оголошення
результатів;
9) повідомити головного суддю у разі, якщо він не може продовжити
участь у змаганнях.
6. Учасник змагань має право:
1) під час виступу звертатись до рефері у випадках, передбачених
розділом ІХ цих Правил;
2) за дозволом рефері повторити свій виступ згідно з розділом ІХ цих
Правил.
7. Обов’язки та права представників команд і тренерів:
1) організація, яка подала заявку на участь у змаганнях, визначає свого
представника та заявляє його одночасно зі складом учасників;
9
2) представник команди є офіційною особою.
8. Представник команди зобов’язаний:
1) знати ці Правила;
2) знати Положення (Регламент) про змагання, неухильно
дотримуватись його;
3) виконувати розпорядження головного судді змагань та його
заступників;
4) відповідати за поведінку учасників команди та усіх супроводжуючих
осіб;
5) оформити у секретаріаті змагань особисті картки спортсменів;
6) брати участь у жеребкуванні, якщо жеребкування не проводиться
комп’ютерною системою;
7) інформувати учасників своєї команди про всі рішення суддівської
колегії;
8) перебувати на місці проведення змагань;
9) слідкувати за готовністю учасників до виходу на старт, охайністю їх
вигляду та костюмів, справністю інвентарю.
9. Представник команди має право:
1) брати участь у вирішенні питань, які виникають у учасників щодо
організації та суддівства змагань;
2) брати участь у засіданні суддівської колегії за запрошенням
головного судді змагань;
3) отримувати у головного секретаря протоколи змагань до їх
публікації.
10. Представнику команди та тренеру не дозволяється виходити на лід
під час розминки та змагань, підказувати або подавати сигнали учасникам під
час виступу.
10
11. Представники та тренери команд, учасники яких беруть участь у
змаганнях, не можуть бути у складі суддівської колегії цих змагань.
12. У разі відсутності представника його обов’язки виконує тренер.
V. Суддівська колегія та її обов’язки
1. Суддівська колегія
1. Суддівську колегію комплектує Всеукраїнська колегія суддів з
фігурного катання на ковзанах та затверджує організація, яка проводить
змагання.
2. До складу суддівської колегії входять:
головний суддя;
головний секретар;
заступники головного судді;
заступник головного секретаря;
суддя-секретар (не менше ніж два);
рефері (старший суддя) у кожній дисципліні;
технічний контролер у кожній дисципліні;
технічний спеціаліст у кожній дисципліні;
асистент технічного спеціаліста у кожній дисципліні;
оператор введення даних;
оператор відеоповтору;
оператор відеозйомки;
судді (не більше ніж дев’ять у кожній дисципліні);
суддя з музики;
суддя при учасниках (не менше двох);
суддя-інформатор (не менше двох);
11
суддя-хронометрист у кожній дисциплині, в танцях на льоду –
2 особи;
лікар (на правах заступника головного судді).
3. Склад бригад суддів є постійним у кожному виді програми змагань.
4. Склад суддівської бригади у короткій програмі або ритмічному танці
може відрізнятись від складу суддівської бригади у довільній програмі або
довільному танці.
2. Головна суддівська колегія
1. Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює головна
суддівська колегія у складі головного судді, заступника головного судді,
головного секретаря та рефері (старших суддів з кожної дисципліни).
2. У розпорядженні головної суддівської колегії перебувають
комендант змагань та обслуговувальний персонал.
3. Головна суддівська колегія визначає персональний склад бригад
суддів, а також запасних суддів.
4. Під час комплектації бригад необхідно враховувати, що суддя бере
участь у суддівстві не більше одного або двох видів програми змагань.
5. Не рекомендується одночасно залучати суддю до суддівства змагань
з одиночного катання серед чоловіків та жінок, якщо змагання з цих
дисциплін проводяться в один і той самий день.
12
3. Головний суддя
1. Головний суддя очолює суддівську колегію, керує змаганнями,
відповідає за їх підготовку та проведення відповідно до цих Правил та
Положення (Регламенту) про змагання.
2. Головний суддя зобов’язаний:
1) знати Положення (Регламент) про змагання;
2) своєчасно перевірити стан місць проведення змагань;
3) визначити місцезнаходження тренерів, представників команд, преси,
телебачення, фоторепортерів;
4) організувати роботу секретаріату, взяти участь у розгляді заявок,
перевірці документів учасників;
5) уточнити програму та графік проведення змагань, тренувань та
підготовки льоду, сценарій відкриття та закриття змагань, сценарій та
порядок нагородження переможців та призерів змагань, проведення
показових виступів;
6) провести разом з головним секретарем та рефері (старших суддів з
кожної дисципліни) організаційне засідання учасників, представників команд
та суддів перед першим днем змагань;
7) перевірити організацію першої медичної допомоги;
8) проводити наради з рефері (старшими суддями з кожної дисципліни),
засідання колегії суддів під час проведення змагань та після їх закінчення;
9) подати звіт про проведення змагань у термін до 5 днів після їх
закінчення до організації, яка їх проводила, скласти суддівський аналіз та
подати його до суддівської колегії УФФК;
10) визначити кількість бригад суддів з окремих дисциплін та видів
змагань, їх чисельний склад відповідно до програми та характеру змагань.
Кількість суддів у бригаді має бути не менше ніж п’ять та не більше ніж
дев’ять.
13
3. Головний суддя має право:
1) вносити зміни до програми змагань, що не суперечать цим Правилам
та Положенню (Регламенту) про зазначені змагання;
2) затримати змагання, перенести строки їх проведення у зв’язку з
незадовільним станом льоду, непідготовленістю місць для змагань, через
інші обставини, що заважають їх якісному проведенню;
3) перенести змагання на інший льодовий майданчик, за погодженням з
організацією, яка їх проводить, якщо місце проведення непридатне для
змагань або виникли інші обставини, які заважають їх нормальному
проведенню;
4) вимагати пояснення від заступників головного судді, рефері
(старших суддів з кожної дисципліни), якщо, на його погляд, їх дії або
рішення суперечать цим Правилам;
5) відсторонити від участі у змаганнях учасників, представників
команд, тренерів, суддів, які порушили ці Правила;
6) змінити суддів під час змагань, якщо для цього є об’єктивні підстави.
4. Заступник головного судді
1. Заступник головного судді зобов’язаний допомагати головному судді
у виконанні його обов’язків.
2. Залежно від характеру змагань та кількості учасників може бути
призначено одного чи двох заступників.
3. Якщо головний суддя відсутній, заступник виконує його обов’язки.
14
4. За потреби заступник головного судді може виконувати обов’язки
рефері з дисципліни або виду змагань.
5. Рефері (старший суддя з кожної дисципліни)
1. Рефері керує роботою бригади суддів згідно з Правилами змагань,
правилами МСК та відповідає за проведення змагань у певній дисципліні.
2. Рефері зобов’язаний:
1) проводити наради бригади суддів до початку кожного виду змагань
та здійснювати обговорення проведеного суддівства після закінчення
довільної програми/танцю згідно з правилами МСК;
2) визначати місце та порядок проведення розминки учасників та їх
порядок виходу на лід;
3) проводити жеребкування стартових номерів спортсменів, якщо не
застосовується електронне жеребкування;
4) слідкувати за виконанням вимог щодо заборони суддям на
суддівському місці користування засобами електронного зв’язку, спілкування
один з одним, визначення певною дією чи звуком помилки спортсмена,
намагання дізнатися оцінки, які вводяться іншими суддями, використання
інформації щодо раніше присуджених оцінок;
5) бути за потреби відповідальним представником бригади суддів.
3. Рефері має право:
1) надавати дозвіл спортсмену на повторний старт;
2) приймати рішення з усіх поданих на змаганнях протестах;
3) проводити інструктаж із суддею-хронометристом з виміру часу
програми, враховуючи її реальне виконання, а також час можливих перерв;
4) проводити інструктаж із другим суддею-хронометристом з виміру
часу у разі виконання всіх підтримок у короткому і довільному танцях;
15
5) виявляти можливі перетримані підтримки, а також перевіряти темп
музики, обраної парою для патерн-танцю у ритмічному танці;
6) приймати рішення про зниження оцінки за порушення тривалості
програми, переривання програми, падіння на лід частини костюма або
прикрас, за підтримки, що перевищують дозволений час, порушення
встановленого темпу музики;
7 ) приймати рішення разом з бригадою суддів щодо порушення вимог
до костюма, аксесуарів і музичного супроводу;
8) приймати рішення про відповідні зниження оцінки за рішенням
більшості членів бригади, яка включає всіх суддів і рефері, та не
застосовувати зниження оцінки у разі рівного розподілу голосів;
9) судити повністю всі змагання;
10) призупиняти змагання до відновлення порядку у випадках, коли
публіка перериває змагання або заважає їх нормальному проведенню;
11) відстороняти суддю від суддівства в разі суттєвих порушень
суддівства, якщо це обґрунтовано;
12) вирішувати проблемні питання, пов’язані з порушеннями Правил
або Статуту УФФК;
13) брати участь у церемонії нагородження;
14) керувати дискусією суддів за круглим столом разом з технічним
контролером після закінчення довільної програми/танцю відповідно до
правил МСК;
15) підготувати звіт про спортивні змагання згідно з правилами МСК та
Положенням (Регламентом) про змагання.
16
6. Судді
Суддя зобов’язаний:
оцінювати виступ учасників згідно з цими Правилами, використовуючи
всю оціночну шкалу градації оцінювання елементів (ГОЕ/GOE) і оцінок за
компоненти програми;
виставляти оцінки незалежно, під час суддівства не спілкуватися з
іншими суддями, не вказувати на помилки спортсменів жестами або
звуками;
не використовувати заздалегідь підготовлені оцінки спортсменам;
приймати рішення щодо порушення вимог до костюма, аксесуарів і
музичного супроводу, відповідні зниження оцінок приймаються за рішенням
більшості членів бригади, яка включає всіх суддів і рефері, в разі рівного
розподілу голосів зниження оцінок не застосовується;
брати участь у нараді, що проводить рефері перед кожною частиною
змагань згідно з правилами МСК;
брати участь у дискусії за круглим столом, яку проводить рефері разом
з технічним контролером згідно з правилами МСК.
7. Технічний контролер
Технічний контролер зобов’язаний:
спостерігати за процесом виконання спортсменом елементів програми,
затверджувати або коригувати виконані фігуристом елементи;
спостерігати за технічними спеціалістами та оператором введення
даних і за потреби пропонувати поправки до кожного виконаного елемента та
їх рівня складності, які визначили технічний спеціаліст і асистент технічного
спеціаліста;
якщо обидва технічних спеціалісти не згодні з поправкою, яку пропонує
технічний контролер, їх початкове рішення залишається без змін. У разі
незгоди між технічним спеціалістом та асистентом технічного спеціаліста
17
щодо визначення елемента або рівня його складності рішення технічного
контролера є вирішальним;
відповідати за правильність введення виконаних елементів та їх рівня
складності;
затверджувати або коригувати інформацію щодо заборонених
елементів/рухів;
затверджувати або коригувати інформацію щодо падіння, яке відбулось
у будь-якій частині програми, включаючи вступні і завершальні кроки/рухи у
ритмічному танці;
брати участь у дискусії за круглим столом разом з рефері згідно з
правилами МСК;
підготувати звіт про змагання згідно з правилами МСК та організаторів
змагань;
брати участь у церемонії нагородження переможців та призерів
змагань.
8. Технічний спеціаліст
Технічний спеціаліст зобов’язаний:
визначати і називати вголос виконані фігуристом елементи;
визначати і називати вголос правильні рівні складності виконаних
елементів;
визначати заборонені елементи/рухи;
визначати падіння, що відбулось у будь-якій частині програми, а також
у вступних і завершальних кроках/рухах в ритмічному танці;
визначати і видаляти додаткові елементи програми.
18
9. Асистент технічного спеціаліста
1. Асистент технічного спеціаліста фіксує виконані елементи та їх рівні
складності, які визначає технічний спеціаліст.
2. Асистент бере участь у процесі прийняття рішень згідно з розділом
VIII цих Правил.
10. Оператори введення даних і оператори відеоповтору
Оператори введення даних і оператори відеоповтору зобов’язані:
вводити названі вголос технічним спеціалістом елементи, виконані
фігуристом;
вводити названі вголос технічним спеціалістом рівні складності
елементів;
виправляти елементи або рівні їх складності, на які вказав технічний
контролер;
вказувати технічним спеціалістам та технічному контролеру додаткові
елементи, визначені комп’ютером;
записувати на відео кожен виконаний елемент окремо для того, щоб
технічна бригада, рефері і судді у разі потреби мали можливість повторно
переглянути виконаний елемент;
брати участь у нараді технічної бригади перед кожною частиною /
кожним сегментом виду програми.
11. Суддя з музики
Суддя з музики зобов’язаний:
у встановлений час отримати від представника команди або особи,
яка виконує його обов’язки, музичний супровід коротких і довільних
програм, ритмічного та довільного танців, показових номерів спортсменів;
19
прослухати та перевірити час і якість музичного супроводу, в разі
дефектів довести це до відома рефері та представника команди.
12. Головний секретар
1. Головний секретар керує роботою секретаріату, виконує вказівки
головного судді та його заступника.
2. Головний секретар зобов’язаний:
1) знати Положення (Регламент) про змагання, програму та розклад
змагань і тренувань;
2) перевіряти заявки організацій, склади команд, документи учасників;
3) подати головному судді списки учасників для затвердження;
4) підготувати матеріали для проведення жеребкування, якщо не
застосовується електронне жеребкування;
5) підготувати матеріали та вести протоколи засідання суддівської
колегії;
6) підготувати протоколи змагань, особисті протоколи суддів, стартові
листи, матеріали для звіту про проведення змагань;
7) надавати матеріали судді-інформатору для повідомлення їх глядачам
та учасникам, подавати матеріали з результатами змагань представникам
преси та команд;
8) забезпечити правильне заповнення особистих і командних карток,
перевіряти підрахунки результатів;
9) надавати представникам команд довідки про виконання учасниками
класифікаційних нормативів;
10) підготувати матеріали для випуску підсумкового протоколу
змагань.
20
13. Лікар
1. Лікар належить до складу головної суддівської колегії та бере участь
в її роботі на правах заступника головного судді.
2. Лікар змагань зобов’язаний:
1) разом з головним секретарем перевіряти наявність допуску до
змагань усіх учасників;
2) здійснювати медичний нагляд за учасниками;
3) забезпечувати медичну допомогу в разі захворювань і травм;
4) допускає спортсменів до подальшої участі у змаганнях;
5) здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним станом у місцях
проживання учасників змагань, харчування та безпосередньо на місцях
проведення змагань;
6) після закінчення змагань подати головному судді звіт, де слід
зазначити випадки захворювань і травм, відповідні висновки та пропозиції;
7) брати участь у роботі комісії із запобігання використання допінгу в
спорті.
14. Комендант змагань
1. Комендант змагань зобов’язаний забезпечити відповідні умови для
проведення змагань.
2. Комендант змагань відповідає за:
1) своєчасну підготовку місць проведення змагань;
2) своєчасну підготовку та якість льоду;
3) художнє оформлення місць проведення змагань;
21
4) наявність суддівського обладнання, комп’ютерів, необхідного
інвентарю;
5) якість роботи радіотрансляційного вузла, телефонного зв’язку;
6) підготовку приміщень для учасників і суддів (роздягальні, суддівська
кімната тощо).
VI. Протести
1. Протести приймаються лише у випадках технічної помилки під час
математичних розрахунків.
Неправильна ідентифікація елемента або його рівня складності є
людською помилкою, а не технічною, незважаючи на те, що вона може
призвести до більш низького або більш високого результату.
Якщо рефері (старший суддя) отримує усну інформацію про людську
помилку, пов’язану з неправильним внесенням даних оператором введення
даних, до початку церемонії нагородження або до офіційного оголошення
результатів, він виправляє помилку за погодженням із технічним
контролером, технічними спеціалістами та оператором.
2. У разі виникнення технічої помилки у математичних розрахунках
рефері (старший суддя) протягом 24 годин після церемонії нагородження
виправляє помилку за погодженням із технічним контролером, технічними
спеціалістами та оператором. Якщо виправлення оцінок призводить до зміни
кінцевих результатів та розміщення спортсменів у підсумковому протоколі,
такі зміни здійснюються та проводиться повторне нагородження.
3. Протести подає у письмовій формі представник команди не пізніше
ніж через 30 хвилин після закінчення кожного виду змагань.
22
4. Протести щодо складу учасників подаються до проведення
жеребкування стартових номерів учасників.
5. Рефері розглядає протест протягом 1 години з моменту його подання.
Про результати прийнятого рішення інформується представник команди.
6. Згідно з рішенням головного судді протест може бути розглянуто на
засіданні суддівської колегії.
7. Не приймаються та не розглядаються протести щодо оцінок рефері
(старшого судді), суддів та технічної бригади (технічний контролер, технічні
спеціалісти, оператори введення даних).
VII. Місце змагань та його обладнання
1. Льодовий майданчик для проведення змагань має форму
прямокутника завдовжки 60 м та завширшки 30 м або завдовжки 56 м та
завширшки 26 м.
2. Змагання за юнацькими розрядами та некласифікаційні змагання
можна проводити на майданчику нестандартних розмірів.
3. Під час змагань не дозволяється зміна інтенсивності світла.
4. Місце змагань забезпечується радіотрансляційним обладнанням, яке
гарантує якісне звучання музики.
5. Під час проведення змагань виділяється окреме місце для розминки
учасників змагань.
23
6. На льодовій арені мають бути переносний п’єдестал пошани для
нагородження переможців та призерів змагань, переносний мікрофон, столи
та стільці для суддівської бригади.
7. Для суддів, учасників, представників команд, тренерів і преси
відводяться спеціальні місця на трибуні.
8. Місця роботи суддів та технічної бригади забезпечуються кабельним
Інтернетом.
9. Роздягальні спортсменів, суддівська кімната, кімната головного судді
обладнуються обігрівачами.
VIII. Порядок проведення змагань
1. Головна суддівська колегія проводить організаційне засідання
учасників, представників команд і тренерів напередодні першого дня
змагань.
2. На засіданні повідомляють порядок проведення змагань, дати та час
тренувань, склад суддівської колегії, уточнюють списки учасників, склади
команд, проводять жеребкування стартових номерів для першого виду
програми змагань.
3. Дозволяється проведення електронного жеребкування за 3 доби до
початку змагань.
4. Визначення порядку старту:
1) для особистих змагань жеребкування порядку старту учасників
здійснюється за алфавітним порядком їх прізвищ, жеребкування стартових
номерів спортивних і танцювальних пар – за алфавітним порядком прізвищ
партнерки. Для командних змагань – за алфавітним порядком команд, що
беруть участь у змаганнях;
24
2) жеребкування проводить рефері (старший суддя) разом з технічним
контролером та головним секретарем. На жеребкуванні мають бути присутні
не менше ніж два учасники;
3) жеребкування для визначення порядку старту здійснює кожний
присутній спортсмен або офіційний представник команди;
4) коротка програма одиночного та парного катання, ритмічний танець
у танцях на льоду виконуються у визначеному порядку старту відповідно до
результатів проведеного жеребкування;
5) порядок старту учасників у одиночному і парному довільному
катанні та у довільному танці визначається за результатами короткої
програми і ритмічного танцю;
6) після визначення результатів у попередньому сегменті змагань
рефері у присутності щонайменше одного учасника робить розподіл
учасників на групи для проведення жеребкування для наступного сегмента
змагань (у тому порядку, в якому вони закінчили попередній старт), при
цьому кількість груп має відповідати таблиці 1 “Комплектація груп для
проведення змагань”, наведеній у додатку до цих Правил;
7) якщо кількість учасників не ділиться на рівні групи, остання група,
що виступає, має включати в себе на одного учасника більше, ніж попередня.
Група учасників, які посіли найнижчі місця, виступає першою, група
учасників, які зайняли наступні місця за порядком знизу, – другою і так далі;
8) порядок виступу учасників або пар усередині групи визначається
жеребкуванням. Фігуристи, які мають найкращий результат, починають
жеребкування першими і так далі. Для учасників (пар), які мають однаковий
результат, проводиться спеціальне жеребкування;
9) якщо два або більше учасників ділять одне місце в результаті
виконання короткої програми в одиночному, парному катанні чи у танцях на
льоду, вони беруть участь у жеребкуванні в одній групі;
25
10) можливе застосування електронного жеребкування стартових
номерів у довільній програмі та довільному танці у порядку, зворотному
результатам у короткій програмі або ритмічному танці.
5. Визначення груп для розминок та старту:
1) змагання з фігурного катання не починається раніше ніж 09:00;
2) вечірні змагання закінчуються до 23:00;
3) всі учасники розподіляються для розминки на відповідні групи згідно
з таблицею 2 “Комплектація груп для проведення розминок”, наведеною у
додатку до цих Правил;
4) тривалість розминки і максимальна кількість спортсменів у одній
розминковій групі такі:
коротка і довільна програми одиночного катання – шість хвилин –
максимум шість учасників;
коротка і довільна програми парного катання – шість хвилин –
максимум чотири пари;
патерн-танець – чотири хвилини, одна хвилина без музики, після чого
три хвилини під шосту (останню) мелодію відповідного танцю з офіційної
музики МСК. Максимум п’ять пар;
ритмічний танець – п’ять хвилин – максимум п’ять пар;
довільний танець – п’ять хвилин – максимум п’ять пар;
5) кількісний склад розминки та її тривалість під час проведення
Всеукраїнських змагань юних фігуристів визначається згідно з правилами
МСК та Положенням (Регламентом) про змагання;
6) розминка проводиться перед виступами тих спортсменів, які беруть
участь у змаганнях у цій групі. У разі якщо в результаті непередбачених
обставин змагання в певому сегменті перериваються більше ніж на десять
хвилин, відповідним учасникам надається друга розминка тривалістю шість
хвилин;
26
7) якщо один або більше учасників, що розділили місця, включаються в
одну групу, кількість учасників, максимально дозволена для одночасної
розминки, може бути перевищена на одного учасника;
8) якщо максимально дозволену кількість учасників для одночасної
розминки перевищено на два або більше учасників (на одну або більше пару),
ця група розподіляється на дві підгрупи з окремими розминками для кожної з
них;
9) фігуристи в кожній підгрупі виступають безпосередньо після
відповідної розминки.
6. Тривалість змагальних програм відраховується з моменту початку
першого руху фігуриста і до моменту повного зупинення у кінці програми.
7. Тривалість короткої програми у змаганнях:
1) в одиночному і парному катанні серед дорослих та юніорів – до двох
хвилин сорока секунд +/- десять секунд;
2) будь-який елемент, виконання якого розпочато після закінчення двох
хвилин сорока секунд + десять секунд, не оцінюється технічною бригадою;
3) якщо учаснику не вдалося закінчити виконання програми протягом
відведеного часу, за кожні зайві п’ять секунд має бути знижено 1,0 бала.
Хронометристи інформують рефері про порушення.
8. Тривалість довільної програми у змаганнях:
1) в одиночному і парному катанні серед дорослих – чотири хвилини
(+/- десять секунд);
2) в одиночному і парному катанні серед юніорів – три хвилини
тридцять секунд (+/- десять секунд);
27
9. Тривалість ритмічного танцю у змаганнях серед дорослих та юніорів
становить дві хвилини п’ятдесят секунд (+/- десять секунд).
10. Тривалість довільного танцю у змаганнях:
1) серед дорослих – чотири хвилини (+/- десять секунд);
2) серед юніорів – три хвилини тридцять секунд (+/- десять секунд);
3) якщо учаснику не вдалося закінчити виконання довільної програми
протягом відведеного часу, має бути знижено 1,0 бала за кожні зайві або
недостатні п’ять секунд.
11. Усі елементи, виконання яких розпочато після закінчення
визначеного часу (+/- дозволені десять секунд), не оцінюються технічною
бригадою. Хронометристи повинні проінформувати рефері про час
тривалості програм.
12. Якщо тривалість будь-якої програми менше необхідного діапазону
часу на тридцять або більше секунд, програма виступу не оцінюється.
IX. Повторні виступи
1. Якщо темп або якість музики не відповідають вимогам до музичного
супроводу і фігурист поінформував рефері про це протягом 30 секунд після
початку програми, він починає виконання програми знову.
2. У разі переривання або зупинення музики, виникнення інших
обставин, що не стосуються безпосередньо учасника або його екіпірування
(освітлення, якість льоду тощо), учасник припиняє виступ за звуковим
сигналом рефері.
3. Якщо проблему усунуто без затримки, учасник змагань відразу
продовжує виступ з місця, де він змушений був зупинитися.
28
Якщо перерва триває понад десять хвилин, наступному за порядком
старту фігуристу надається час для розминки.
4. Учасник змагань припиняє виступ, якщо він отримав травму під час
виступу або виникли інші проблеми, які безпосередньо стосуються учасника
або його екіпірування та перешкоджають катанню.
Якщо учасник змагань не зупинився, він припиняє свій виступ за
звуковим сигналом рефері.
5. Фігурист негайно продовжує виконання програми з того місця, де її
було перервано, якщо несприятливі обставини усунено без затримки. Якщо
це неможливо, рефері надає учаснику час до трьох хвилин для того, щоб він
продовжив виконання своєї програми.
Період у три хвилини відраховується безпосередньо від моменту
зупинення учасника або з моменту подання сигналу рефері.
Якщо учасник не відновив виконання своєї програми протягом трьох
хвилин, він вважатиметься таким, що вибув зі змагань.
6. Місце в програмі, з якого учасник продовжує своє виконання,
встановлює рефері та повідомляє суддям і технічній бригаді.
7. Якщо під час розминки учасник (пара) з першим стартовим номером
у групі був (була) травмований(а) або виникли інші несприятливі обставини,
що стосуються учасника або його екіпірування та перешкоджають катанню, а
часу, що залишився до старту, недостатньо для усунення несприятливих
обставин, рефері надає цьому учаснику (парі) до трьох додаткових хвилин до
виклику на старт.
8. У разі несприятливих обставин, що стосуються учасника або його
екіпірування, дозволено тільки один повторний старт. Якщо виступ зупинено
29
вдруге з причини несприятливих обставин, що стосуються учасника або його
екіпірування, цей учасник вважається таким, що вибув з участі у змаганнях.
9. Якщо учасник не завершив виконання програми, програма не
оцінюється, а спортсмен вважається таким, що вибув з участі у змаганнях.
10. Інші неврегульовані питання повторних виступів, що не визначені
вимогами цих Правил, регламентуються правилами МСК щодо одиночного
та парного катання, а також танців на льоду.
X. Система підрахунку результатів
1. На всеукраїнських змаганнях, де використовується електронна
система підрахунку результатів, головна суддівська колегія та рефері змагань
забезпечують належне програмне забезпечення для підрахунку результатів
змагань та коректність результатів.
2. Організатори змагань зобов’язані забезпечити змагання операторами,
які забезпечують належне введення даних до комп’ютера та формування
підсумкових результатів.
3. Електронна система виставлення і демонстрації оцінок включає:
1) екран суддівського комп’ютера:
кожен суддя бригади діє незалежно і користується сенсорним екраном
або подібною системою, яка може бути обладнана вбудованою системою
відеоповтору;
оцінки, які вводить кожний суддя, надходять на обробку в комп’ютерну
систему, що включає (за можливості) також повну резервну (back-up)
систему;
30
2) систему відеоповтору, схвалену МСК, що використовується у будь-
якому сегменті змагань;
3) демонстрацію оцінок / електронне табло;
4) інформацію про результати учасників змагань на електронному
табло, що включає:
місце в попередньому сегменті змагань (короткій програмі / ритмічному
танці);
місце в певному розділі змагань на цей момент, включаючи технічний
результат;
оцінки за представлення програми (за компоненти програми);
сумарний результат у певному сегменті;
остаточний результат (сума балів) і місце на цей момент.
4. Якщо система електронного обладнання та оперативного зв’язку є
неповною, судді працюють з паперовою версією протоколу суддівських
оцінок, маючи по одному бланку на кожного учасника (ручний підрахунок
результатів (суддівство “off-line”)).
Протоколи суддівських оцінок збирають після виступу кожного
учасника. Дані вносять до комп’ютера для розрахунку та визначення місць
учасників або розрахунки проводять вручну.
5. Підрахунок результатів здійснюється згідно з правилами МСК щодо
одиночного та парного катання і танців на льоду.
ХI. Визначення та публікація результатів
1. Основні принципи підрахунку результатів:
1) кожна секція патерн-танцю і кожен запропонований елемент
короткої програми, довільної програми, ритмічного та довільного танцю має
31
певну базову оцінку, занесену в таблицю оцінювання елементів ТВЕ/SOV,
опубліковану відповідно до правил МСК;
2) кожен суддя присуджує кожному елементу одну з одинадцяти
градацій оцінювання елемента ГОЕ/GOE. Кожна градація має своє позитивне
(+) або негативне (-) чисельне значення, наведене в таблиці оцінювання
елементів ТВЕ/SOV;
3) якість виконання елемента відповідно до ГОЕ/GOE виходить шляхом
обчислення усіченого середнього значення чисельних значень, наданих
максимум дев’ятьма суддями, що беруть участь у визначенні результату;
4) усічення середнього значення визначається виключенням найвищого
і найнижчого значень та обчисленням середнього значення решти. Якщо є
п’ять або менше суддів, максимальна і мінімальна оцінки не виключаються
під час підрахунку.
2. Середнє значення стає остаточною оцінкою бригади за якість
виконання окремого елемента. Оцінка бригади округлюється до двох
значущих цифр після коми.
3. Оцінка бригади за кожну(ен) секцію (елемент) визначається
підсумовуванням усіченого середнього значення цієї (цього) секції
(елемента) з його базовою оцінкою.
4. Оцінки бригади за всі секції (елементи) підсумовуються для
отримання сумарного технічного результату.
5. Кожен суддя також оцінює компоненти програми за шкалою від 0,25
до 10,0 з проміжком 0,25. Оцінки суддів відповідають такій градації: менше 1
– надзвичайно погано, 1 – дуже погано, 2 – погано, 3 – слабо, 4 – посередньо,
5 – середньо, 6 – вище середнього, 7 – добре, 8 – дуже добре, 9 або 10 –
відмінно.
32
Розбивка на проміжки 0,25 використовується для оцінки якості
виконання, що містить як ознаки попередньої, так і наступної ГОЕ/GOE.
6. У змаганнях з одиночного катання серед чоловіків та жінок, парного
катання, танцях на льоду та синхронного катання за кожну помилку
знижується оцінка згідно з правилами МСК на поточний сезон.
7. Визначення результатів у кожній частині змагань:
1) сумарний результат кожного(ї) учасника (пари) в кожному сегменті
змагань (коротка програма, довільна програма, патерн-танець, ритмічний і
довільний танці) складається із підсумовування технічного результату з
результатом за компоненти програми, враховуючи зниження за всі допущені
помилки;
2) учасник (пара) з найвищим сумарним результатом отримує перше
місце, учасник (пара) з наступним вищим результатом отримує друге місце і
так далі;
3) якщо два(і) або більше учасників (пар) отримують один і той самий
результат, перевага в короткій програмі, патерн-танці або ритмічному танці
надається спортсмену (парі) з найбільшим технічним результатом. Перевага в
довільній програмі і довільному танці віддається учаснику (парі) з
найбільшим результатом за компоненти програми. Якщо ці результати також
однакові, учасники поділяють одне місце;
4) для будь-якого сегмента, де застосовується коефіцієнт програми,
результат після множення округлюється до двох знаків після коми.
8. Визначення остаточних результатів:
1) результати в короткій та довільній програмах і відповідно у патерн-
танці та довільному танці або у ритмічному та довільному танцях
складаються, з суми виходить остаточний результат учасника (пари) в цьому
33
виді. Учасник (пара) з найвищим остаточним результатом стає першим(ою),
і так далі;
2) у випадках отримання рівних сумарних або остаточних результатів
учасник (пара) з найвищим результатом у останньому сегменті змагань
отримує більш високе місце;
3) у разі якщо 2 або більше учасників змагань отримують однакову
кількість балів, вище місце віддається спортсмену з більш високою позицією
в останньому сегменті змагань;
4) якщо учасники поділяють місце в одному із сегментів змагань,
виграє учасник з більш високою позицією у попередньому сегменті змагань і
так далі;
5) якщо такого попереднього сегмента немає, учасники (пари)
поділяють місце.
9. Інформація про результати:
1) в підсумкових результатах змагань у певному виді після учасників,
що завершили повний виступ у змаганнях, зазначаються лише ті учасники,
які не пройшли кваліфікацію до наступного сегмента змагань (у зв’язку з
недостатньою кількістю набраних балів або у разі відмови від подальшої
участі). Ці учасники зазначаються в порядку зайнятих ними місць після
останнього завершеного ними сегмента змагань;
2) дискваліфіковані учасники втрачають свої місця та офіційно
вважаються дискваліфікованими в проміжних і остаточних результатах;
3) учасники, які закінчили змагання і мали більш низькі місця, ніж
дискваліфіковані учасники, переходять відповідно на більш високі місця;
4) після закінчення кожного сегмента змагань відображається технічний
результат, оцінки бригади з кожного компонента програми, результат за
компоненти програми, зниження і сумарний результат кожного учасника
(пари);
34
5) після закінчення кожного сегмента змагань створюється документ
“Деталі суддівства для кожного спортсмена”, в якому для кожного учасника
зазначено базову оцінку всіх елементів, які він виконав, оцінки всіх суддів за
кожний елемент та за кожний компонент програми;
6) остаточні результати після закінчення виду змагань відразу
відображаються в протоколі змагань, де зазначається для кожного учасника
(пари):
остаточне місце;
окремо місце в кожному сегменті змагань;
7) після закінчення виду змагань до протоколу змагань включається
загальна сума балів (остаточний результат) для кожного учасника (пари).
ХII. Нагородження переможців та призерів змагань,
відкриття та закриття змагань
1. Нагородження проводиться за кінцевими результатами з усіх видів
змагань.
2. Нагородження команд проводиться після закінчення змагань та
підрахунку кінцевих результатів.
3. Урочисте відкриття змагань проводиться не пізніше першого дня
змагань.
4. Урочисте закриття змагань проводиться в день закінчення змагань.
XIІІ. Протоколи змагань
1. Протоколи змагань з одиночного і парного катання, з танців на льоду
та синхронного катання:
1) формуються після закінчення змагань;
35
2) включають відомості про учасника (пару), а також підсумкове місце і
окремо місце в кожному сегменті змагань для кожного(ї) учасника (пари);
3) є доступними для ознайомлення учасникам, представникам команд
та суддям.
2. Протоколи розміщуються на сайті УФФК та розсилаються усім
організаціям, які брали участь у змаганнях, протягом 15 днів після закінчення
змагань.
3. Протоколи містять:
1) місце проведення змагань;
2) дату та час проведення змагань;
3) тип приміщення льодового майданчика;
4) розмір льодового майданчика;
5) стан льоду;
6) кількість заявлених учасників і тих, хто безпосередньо брав участь у
змаганнях;
7) склад головної суддівської колегії;
8) склад суддівських бригад;
9) протокол переможців та призерів змагань.
4. Протоколи змагань з одиночного, парного катання та танців на льоду
містять:
1) прізвище та ім’я кожного учасника змагань;
2) місто/область;
3) спортивне товариство;
4) кількість отриманих очок (для командних змагань).
36
5. У протоколах змагань з одиночного і парного катання та танців на
льоду зазначаються:
1) остаточні результати (розподіл місць) у кожному виді програми
(парне катання, жінки, чоловіки, танці на льоду);
2) результати (розподіл місць) у кожному сегменті змагань;
3) виконані секції (елементи) та базова оцінка цих елементів;
4) деталі суддівства кожного спортсмена (пари) у кожному сегменті
змагань.
6. Деталі суддівства кожного спортсмена (пари) включають:
1) якість виконання окремого елемента згідно з ГОЕ/GOE;
2) оцінки суддів за компоненти програми в тому порядку, в якому
розташовані судді в бригаді;
3) сумарний технічний результат, помножений на коефіцієнт програми
згідно з правилами МСК;
4) сумарний результат за компоненти програми, помножений на
коефіцієнт програми згідно з правилами МСК;
5) остаточний результат у кожному компоненті змагань;
6) остаточний (фінальний) результат.
7. Загальні протоколи змагань підписують головний суддя та головний
секретар.
8. Протоколи з кожного виду змагань підписують рефері та технічний
контролер.
9. Звіт головного судді:
1) звіт про проведення змагань подається до організації, яка проводила
змагання, та до УФФК протягом 5 днів після закінчення змагань;
37
2) звіт підписують головний суддя та головний секретар змагань.

Директор департаменту
олімпійського спорту Р. ВІРАСТЮК